Idrætsforeningen REND OG HOP indkalder herved til generalforsamling
Onsdag den 15. april 2020 kl. 19.00
i på Tønder medborgerhus
 
 
Dagsorden:
 
  1. Velkomst og valg af ordstyrer
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Orientering om årets budget
  5. Behandling af forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:          Mette Hansen
                                        Kathryn Beck Jørgensen
                                                                                                                                             
Valg af 2 suppleanter
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af 4 aktive medlemmer til aktivets udvalg
  1.            Eventuelt
 
 
 
Af hensyn til traktement beder vi om tilmelding
pr. facebook, eller på mail: rendoghop.toender@gmail.com senest den 10. april 2020.
 
Venlig hilsen ,
Kirsten Clausen, Formand


 
 
 
 
 
 
 
Rend og Hop | Horupsgade 33, 6270 Tønder | Mail: rendoghop.toender@gmail.com | Mød os på facebook under idrætsforeningen rend og hop