Idrætsforeningen REND OG HOP indkalder herved til generalforsamling vedr. 2022
Torsdag den 4. april 2024 kl. 19.00
på Tønder medborgerhus
Dagsorden:
 
  1. Velkomst og valg af ordstyrer
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Orientering om årets budget
  5. Behandling af forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:    Kathryn Beck Jørgensen
       Mette Tranberg
                                                                                                                                                
Valg af 2 suppleanter
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af 4 aktive medlemmer til aktivets udvalg
  1.            Eventuelt
 
 
Tilmelding ikke nødvendig – vi ses.
 
Venlig hilsen
Kirsten Clausen, Formand
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Rend og Hop | Udbjergvej 19, 6270 Tønder | Mail: rendoghop.toender@gmail.com | Mød os på facebook under idrætsforeningen rend og hop