Idrætsforeningen REND OG HOP indkalder herved til generalforsamling
Onsdag den 9. september 2021 kl. 19.00
i på Tønder medborgerhus
 
 
Dagsorden:
 
  1. Velkomst og valg af ordstyrer
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Orientering om årets budget
  5. Behandling af forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

          På valg er:          Kristen Clausen
                                   Claus Ankerstjerne
                                   Inger Jacobsen
                                                                                                                                             
          Valg af 2 suppleanter
          Valg af 1 revisor
          Valg af 1 revisorsuppleant
          Valg af 4 aktive medlemmer til aktivets udvalg
  1.  Eventuelt
 
 
 
Af hensyn til traktement beder vi om tilmelding
pr. facebook, eller på mail: rendoghop.toender@gmail.com senest den 1. september 2021.
 
Venlig hilsen ,
Kirsten Clausen, Formand


 
 
 
 
 
 
 
Rend og Hop | Horupsgade 33, 6270 Tønder | Mail: rendoghop.toender@gmail.com | Mød os på facebook under idrætsforeningen rend og hop