Bestyrelse medlemmer Viola Holst-Mette Hansen- Helle Christensen- Charlotte Brandt- Marie Jensen(som var forhindet på grund af arbejdet) Vice borgmester Peter Christensen
holdt en tale omkring Rend og Hop,  det arbejde der blev lagt i det, fra bestyrelse side, til glæde for Rend og Hops medlemmer 
Diplom Handicapprisen 2012 
Og 5000,-kr. til foreningen
Rend og Hop | Udbjergvej 19, 6270 Tønder | Mail: rendoghop.toender@gmail.com | Mød os på facebook under idrætsforeningen rend og hop