Kasper Plasmann
Viben 119
6270 Tønder Kommune
25678217
 

Kasper Nielsen
Engen 38
6270 Tønder Kommune
25616177

 

Alex Paulsen
 

Andreas Schwartz
 

Rend og Hop Adelvadvej 20 | 6270 Tønder | Mail: rendoghop.toender@gmail.com | Mød os på facebook under idrætsforeningen rend og hop