Formanden :Kirsten Clausen
Næstformand: Claus Ankerstjerne
Kassere: Mette Hansen
 
Bestyrelsesmedlem: Kathryn Beck Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Inger Jakobsen
Suppleant: Kristoffer Holst
Revisor: Jens Ellekær
Supleant: Malene Heldt Sørensen
Aktive medlemmer i aktivitetsudvalg : 
Kasper Plasmann
Alex Paulsen
Kevin Eskildsen
Søren
Rend og Hop | Horupsgade 33, 6270 Tønder | Mail: rendoghop.toender@gmail.com | Mød os på facebook under idrætsforeningen rend og hop